Brand Key: Stwórz unikatową tożsamość marki
2023-08-01
(Zaktualizowano 2023-08-01)
Jakub Tetlak
W dzisiejszym konkurencyjnym świecie wyróżnienie się na tle innych marek stało się niezwykle ważne. Właśnie dlatego odpowiednia strategia brandingu jest nieodłącznym elementem sukcesu każdej firmy. Model Brand Key, znany również jako „klucz do marki”, jest jednym z narzędzi, które pomagają firmom zrozumieć i wyrazić unikatową tożsamość swojej marki. W tym artykule przyjrzymy się temu modelowi oraz dowiemy się, dlaczego jest tak wartościowym narzędziem w dzisiejszym krajobrazie marketingu.
brand-key-model-pro-digi-marketing

Spis treści

Czym jest model Brand Key?

Brand Key to narzędzie strategiczne, które zostało opracowane przez Unilever. Jego głównym celem jest pomoc firmom w zrozumieniu i komunikowaniu swojej marki w sposób spójny i przemyślany. Model ten jest szczególnie przydatny na początkowym etapie tworzenia lub restrukturyzacji marki, ale może być również stosowany w celu odświeżenia istniejącej tożsamości marki. Model Brand Key dąży do określenia takiej cechy marki, która może stanowić jej wyróżnik.

Na czym polega różnicowanie i pozycjonowanie marki? Sprawdź!

Elementy modelu Brand Key

Model Brand Key składa się z 9 kluczowych elementów, które współtworzą spójny i kompletny obraz marki:

1. Korzenie marki pozwalają na określenie kluczowych elementów – mocnych stron marki, na których marka się opiera. Przykładowo, mogą dotyczyć historii, zebranych doświadczeń lub też celować w nowoczesne rozwiązania. Przykładem siły marki mogą być jej Klienci, z potencjałem rozwoju i rekomendacji.

2. Otoczenie konkurencyjne: Żadna marka nie funkcjonuje w próżni. Otoczenie konkurencyjne ma istotny wpływ na strategię marki. Świadomość działań konkurencji i skuteczna analiza konkurencyjna mogą dostarczyć cennych wskazówek i inspiracji, które pomogą markom rozwijać się i osiągać sukces na rynku.

3. Grupa docelowa jest kluczowym elementem, który kształtuje strategię marki. Zrozumienie i odpowiednie dostosowanie strategii do potrzeb, preferencji i zachowań grupy docelowej pozwala na osiągnięcie większego sukcesu na rynku i budowanie silnej, trwałej marki.

4. Insight to głębokie zrozumienie lub odkrycie, które prowadzi do lepszego poznania ludzkich zachowań, motywacji, potrzeb lub oczekiwań. W kontekście marketingowym, insight jest cenną informacją o psychologii lub zachowaniu konsumentów, która może stać się punktem wyjścia dla tworzenia skutecznych strategii marketingowych. Insight często opisuje prawdziwe i istotne przyczyny, które wpływają na decyzje konsumentów i ich preferencje. Nie jest to tylko oczywista obserwacja, ale głębsze zrozumienie ukrytych powodów, dlaczego klienci podejmują określone działania.

5. Korzyści: Ten element odnosi się do cech i zalet, które wyróżniają markę na tle konkurencji. Mogą to być cechy, które spełniają oczekiwania klientów, a także takie, które przewyższają ich oczekiwania. Wartość dodana pozwala klientom zidentyfikować różnice między marką a jej rywalami.

6. Osobowość marki, wartości, przekonania: Wspomniane elementy wpływa na charakter marki i określa kierunki strategiczne w komunikacji. Skuteczne definiowanie i wykorzystanie tych elementów pozwala na wypracowanie spójnej, autentycznej i atrakcyjnej strategii, która przyciąga odpowiednią grupę docelową i buduje silny wizerunek marki na rynku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o osobowości marki? Przeczytaj dedykowany artykuł!

7. Argumenty (Reasons to Believe): RTB to dowody, które potwierdzają i wspierają deklaracje marki na temat korzyści i wartości dodanej dla Klienta. Te dowody mogą oznaczać wyniki badań, certyfikatów, nagród, opinii i rekomendacji Klientów i zewnętrznych autorytetów. Istotne jest, aby były one wiarygodne i autentyczne.

8. Wyróżnik: Jest to cecha, funkcja, lub korzyść, która istotnie odróżnia markę od konkurencji i stanowi jej wyjątkową przewagę na rynku. Z tym zagadnieniem często kojarzone są pojęcia unikatowej propozycji sprzedażowej (USP) lub unikatowej propozycji wartości (UVP).

9. Esencja marki: Ostatni element modelu Brand Key to esencja marki. Jest to wynikowa wszystkich poprzednich elementów ujęta w jednym krótkim stwierdzeniu. Najprościej – gdyby można byłoby opisać markę jednym krótkim zdaniem, to jak by ono brzmiało?

Zastosowanie modelu Brand Key w praktyce

Model Brand Key stwarza ramy, które pozwalają na zrozumienie i wyrażenie tożsamości marki w sposób spójny i zgodny. Wszystkie elementy tego modelu są ściśle ze sobą powiązane i muszą działać harmonijnie, aby marka była skutecznie komunikowana na zewnątrz.

Pierwszym krokiem w zastosowaniu modelu Brand Key jest przeprowadzenie dokładnej analizy rynku, konkurencji i grupy docelowej. Na tej podstawie można zidentyfikować korzyści fundamentalne, korzyści i wartość dodaną, a także przewagi konkurencyjne marki.

Następnie należy sprecyzować osobowość i wartości marki, które powinny być zgodne z oczekiwaniami i potrzebami grupy docelowej.

Kolejnym krokiem jest stworzenie spójnej komunikacji wizualnej i werbalnej, która odzwierciedla wszystkie elementy modelu Brand Key.

Podsumowanie

Model Brand Key to wartościowe narzędzie dla każdej firmy, która dąży do wykreowania silnej i spójnej tożsamości marki. Poprzez zrozumienie korzyści fundamentalnych, wartości dodanych, przewagi konkurencyjnej oraz wartości marki, firma może wyróżnić się na rynku i budować lojalność klientów. Odkrycie swojego Brand Key to proces czasochłonny, wymagający badania, analizy i strategii. Jednak efektywna komunikacja oparta na tym modelu może przynieść długotrwałe korzyści, wzmacniając pozycję marki i budując zaufanie klientów. Przyszłość brandingu leży w tym, aby marki były autentyczne, wartościowe i odpowiednio zrozumiane przez swoją grupę docelową, a model Brand Key może pomóc w osiągnięciu tego celu.

Zapisz się do naszego newslettera

Jeśli spodobał Ci się artykuł i chcesz być z nami w stałym kontakcie, wypełnij krótki formularz.

*pole wymagane

Artykuły, które mogą Cię zainteresować