Artykuły

anaaliza swot pro-digi marketing

Analiza SWOT w Marketingu i Strategii Biznesowej

Analiza SWOT to proste narzędzie, które pomaga firmom ocenić swoją sytuację wewnętrzną i zewnętrzną, identyfikując mocne strony (Strengths), słabości (Weaknesses), szanse (Opportunities) i zagrożenia (Threats). Jest to kluczowy element planowania strategicznego w marketingu, pozwalając na skuteczne wykorzystanie mocnych stron, zarządzanie słabościami, wykorzystanie szans na rynku i minimalizację zagrożeń.

Przeczytaj
design thinking pro-digi marketing

Zastosowanie Design Thinking w Projektowaniu Strategii Marketingowej

Design Thinking to podejście do rozwiązywania problemów, które w centralnym punkcie stawia potrzeby konsumenta. Jest to proces cyrkularny, nieliniowy i iteracyjny, używany w celu lepszego zrozumienia konsumenta, formułowania założeń strategicznych, definiowania problemów i tworzenia innowacyjnych rozwiązań i kreacji. Choć często kojarzony jest z projektowaniem produktów, może być również skutecznie stosowany w przypadku projektowania strategii marketingowych. W tym artykule omówimy, w jaki sposób go w tym celu wykorzystać.

Przeczytaj

Jak Sztuczna Inteligencja Rewolucjonizuje Świat Marketingu

W ostatnich latach Sztuczna Inteligencja (SI) zyskuje coraz większą popularność w świecie biznesu, znajdując zastosowanie w różnych sferach życia, w tym w pracy. Co ciekawe, SI weszła mocno w branżę marketingu, oferując coraz większe możliwości wspierania twórców we wszystkich aspektach ich działań.
Naszym celem w tym artykule nie jest omawianie samej natury SI, pozostawiamy to ekspertom. Chcielibyśmy skupić się na ocenie tego narzędzia z perspektywy użytkownika, marketera i twórcy.

Przeczytaj
macierz ansoffa pro-digi marketing

Macierz Ansoffa: Kluczowy Model dla Rozwoju Biznesu

W świecie biznesu, sukces organizacji często zależy od umiejętności dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych oraz wykorzystania nowych możliwości. W tym kontekście, macierz Ansoffa, znana również jako macierz produktu/rynku, jest niezwykle potężnym narzędziem w zarządzaniu strategicznym, które pomaga przedsiębiorstwom określić najlepsze kierunki rozwoju. Opracowana przez Harry’ego Igora Ansoffa, jest nieodłącznym elementem strategii biznesowej. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej koncepcji oraz wskażemy, jak można ją wykorzystać w praktyce.

Przeczytaj

Marketing Mix 7P: Definicja i Przykłady Zastosowania

Marketing Mix to zestaw narzędzi i działań, które firma stosuje, aby efektywnie wpłynąć na rynek i osiągnąć cele marketingowe. Tradycyjnie składał się z 4 elementów, zwanych „4P” (Product, Price, Place, Promotion), ale w miarę ewolucji rynku i branż, dodano kolejne 3 elementy, tworząc Marketing Mix 7P. Są to Product, Price, Place, Promotion, People, Process i Physical Evidence. W tym artykule przyjrzymy się bliżej Marketing Mixowi 7P wraz z przykładami zastosowania.

Przeczytaj
brand-key-model-pro-digi-marketing

Brand Key: Stwórz unikatową tożsamość marki

W dzisiejszym konkurencyjnym świecie wyróżnienie się na tle innych marek stało się niezwykle ważne. Właśnie dlatego odpowiednia strategia brandingu jest nieodłącznym elementem sukcesu każdej firmy. Model Brand Key, znany również jako „klucz do marki”, jest jednym z narzędzi, które pomagają firmom zrozumieć i wyrazić unikatową tożsamość swojej marki. W tym artykule przyjrzymy się temu modelowi oraz dowiemy się, dlaczego jest tak wartościowym narzędziem w dzisiejszym krajobrazie marketingu.

Przeczytaj